رشد جنین

 

مقدمه:  حداقل برای نیمی از سه ماهه اول، بیشتر زنان حتی از بارداری خود اطلاع ندارند. حتی اگر منطقی به نظر نرسد، طبق قرارداد تقویم بارداری و هفته های بارداری از  قبل از لقاح محاسبه می شود چون تنها روش منطقی برای تخمین تاریخ زایمان است. استفاده از تقویم بارداری و در نظر گرفتن 40 هقته از روز اول آخرین عادت ماهانه می تواند تا حد زیادی برای محاسبه تاریخ تولد نوزاد قابل اطمینان باشد. هیچ تضمینی برای مشخص کردن تاریخ دقیق زایمان وجود ندارد چون بیشتر نوزادان خودشان تصمیم می گیرند چه زمانی به دنیا بیایند!

هفته اول و دوم:

در این مدت مادر آخرین قاعدگی قبل از بارداری را طی می کند و پس از آن تخمک از تخمدان رها شده و عمل لقاح انجام می شود.

هفته سوم

جنینی که در رحم مادر مستقر شده، در حال رشد است و از نظر اندازه بسیارکوچک است. در این زمان، تنها گروهی سلول به هم چسبیده وجود دارد که به سرعت در حال تقسیم و رشد هستند. جنین به اندازه سر سوزن است و اگر درون رحم قرار نداشت، می شد با چشم غیر مسلح هم آن را دید. این گروه سلول ها اصلا به جنین یا کودک شباهت ندارند. جنین طی هفته اول رشد (هفته سوم طبق تقویم قرارداری بارداری) حدود 0.15 میلی متر طول دارد

 

Text Box:

هفته چهارم

جنین در حال تکامل، هنوز خیلی کوچک است. اندازه آن از 0.36 میلیمتر  تا حدود 1 میلیمتر است.

 

هفته پنجم

جنین در حال تکامل، هنوز خیلی بزرگ نشده است. طول آن حدود 1.25 میلیمتر  است.

Text Box:

 

Text Box: هفته ششم                                                                   

طول سر تا باسن جنین در حال رشد 2 تا 4 میلی متر است. (طول سر تا باسن: بالای سر جنین تا نشیمنگاه) از این نوع اندازه گیری بیشتر استفاده می شود تا سنجش طول جنین از سر تا پاشنه پا، چرا که تقریبا همیشه پاهای جنین در حالت جمع شده اند و بنابر این اندازه گیری طول آنها دشوار است.

گاه می توان با استفاده از وسایل به خصوص، ضربان قلب جنین را در هفته ششم بارداری مشاهده کرد.

Text Box:  

 

هفته هفتم

در این هفته، جنین جهش رشد چشمگیری خواهد داشت. در ابتدای هفته، طول سر تا باسن جنین 4 تا 5 میلی متر است. در انتهای این هفته، اندازه جنین دو برابر شده و به 1.1 تا 1.3 سانتی متر می رسد.

Text Box:  

 

هفته هشتم

در این هفته، طول سر تا باسن جنین  1.4 الی 2 سانتی متر است .

 

 

Text Box:  

 

هفته نهم

طول سر تا باسن جنین، 2.2 الی 3 سانتی متر است.

 

 

 

 

Text Box: هفته دهم

تا هفته 10 بارداری طول سر تا باسن جنین به حدود 3.1 الی 4.2 سانتی متر رسیده است. از این پس می توان وزن جنین را نیز محاسبه کرد. قبل از این هفته به قدری وزن کم است که اندازه گیری آن دشوار است. حالا که جنین در حال وزن گیری است، می توانیم وزن او را هم ذکر کنیم. وزن جنین در این هفته حدود 5 گرم است.

Text Box:  

 

هفته یازدهم

در این هفته طول سر تا باسن جنین 4.4 تا 6سانتی متر است. وزن جنین حدود 8 گرم می باشد.

 

Text Box:  

 

هفته دوازدهم

وزن جنین، 8 تا 14 گرم است و طول سر تا باسن وی حدود 6.1 سانتی متر است. وزن جنین در عرض سه هفته گذشته، تقریبا دو برابر شده است اما قد جنین هنوز مقیاس بهتری محسوب می شود.

Text Box:  

 

هفته سیزدهم

جنین در طول این هفته به سرعت رشد می کند. طول سر تا باسن او 6.5 الی 7.8 سانتی متر است و بین 13 تا 20 گرم وزن دارد.

 

Text Box:  

 

هفته چهاردهم

طول سر تا باسن جنین 8 تا 9.5 سانتی متر است و حدودا به اندازه مشت مادر است. وزن جنین حدودا به 25 گرم رسیده است.

 

Text Box: هفته پانزدهم

طول سر تا باسن جنین در این هفته از بارداری، 9.3 تا 10.3 سانتی متر است و وزن وی حدود 50 گرم میباشد.

Text Box:  

 

هفته شانزدهم

در این هفته، طول سر تا باسن جنین 10.8 تا 11.6 سانتی متر و وزن او حدود 80 گرم است.