استخدام

فرم استخدام

فرم استخدام

اطلاعات عمومی
خدمت وظیفه:
تحصيلات (به ترتیب آخرین مدرک تحصیلی)
مقطع آموزشگاه رشته شروع خاتمه معدل
زبان هاي خارجي ( انگليسي – فرانسه – آلماني – عربي – غيره )
زبان خواندن ودرك مطلب نوشتن مكالمه توضيحات
دوره هاي آموزشي
ردیف عنوان دوره محل آموزش مدت دوره تاريخ خاتمه دوره
1
فعاليت پژوهشي، تحقيقات و تاليفات: مقاله علمی(اگر ISI شده ذکر شود)
ردیف توضیحات
1
تجربيات و سوابق كاري
ردیف محل اشتغال از تا شغل مدرک تحصیلی در دوران اشتغال نوع قرارداد (تمام وقت/پاره وقت/ مشاوره) آخرين حقوق دريافتي علت قطع همكاري پرداخت حق بيمه
1

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بهداشت کار می باشد.